AOTY 2023

New Onkyo Albums

Jan 7
Taku Sugimoto - falls
Taku Sugimoto
falls
63
user score
(6)
Aug 27
Sachiko M - I'm Here - short stay -
Sachiko M
I'm Here - short stay -
57
user score
(9)
Aug 26
Taku Unami / Takahiro Kawaguchi - Teatro Assente
Taku Unami / Takahiro Kawaguchi
Teatro Assente
90
critic score
(1)
81
user score
(11)
Jun 1
Okura Müller Yoshida - Tanker
Okura Müller Yoshida
Tanker
70
user score
(1)
Mar 28
Sachiko M - Bar さちこ (Bar Sachiko)
Sachiko M
Bar さちこ (Bar Sachiko)
29
user score
(38)
Jul 0
Ami Yoshida - Tiger Thrush
Ami Yoshida
Tiger Thrush
85
critic score
(1)
58
user score
(8)
Jul 0
Sachiko M - Derive
Sachiko M
Derive
68
user score
(6)
Ami Yoshida - .
Ami Yoshida
.
47
user score
(2)
Dec 25
Various Artists - Improvised Music From Japan
Various Artists
Improvised Music From Japan
90
critic score
(1)
87
user score
(5)
Nov 0
Toshimaru Nakamura - No-Input Mixing Board
Toshimaru Nakamura
No-Input Mixing Board
80
critic score
(1)
73
user score
(66)
Jan 0
Sachiko M - Sine Wave Solo
Sachiko M
Sine Wave Solo
30
critic score
(1)
59
user score
(33)
Mon.goose; - At Penguin House
Mon.goose;
At Penguin House
70
critic score
(1)
73
user score
(7)
Toshimaru Nakamura & Sachiko M - Un
Toshimaru Nakamura & Sachiko M
Un
80
critic score
(1)
68
user score
(2)
Taku Sugimoto - Opposite
Taku Sugimoto
Opposite
80
critic score
(1)
71
user score
(24)
Nov 0
Taku Sugimoto - Flagments of Paradise
Taku Sugimoto
Flagments of Paradise
60
critic score
(1)
73
user score
(16)

November Playlist