JYP

Stray Kids - SKZ2021
Stray Kids
SKZ2021
Compilation
61
user score
(1)
Stray Kids - Christmas EveL
Stray Kids
Christmas EveL
EP
66
user score
(17)
NiziU - U
NiziU
U
LP
54
user score
(16)
TWICE - Formula of Love: O+T=<3
TWICE
Formula of Love: O+T=<3
LP
84
critic score
(5)
74
user score
(240)
ITZY - Crazy In Love
ITZY
Crazy In Love
LP
65
critic score
(2)
54
user score
(153)
Stray Kids - NOEASY
Stray Kids
NOEASY
LP
80
critic score
(1)
54
user score
(119)
TWICE - Perfect World
TWICE
Perfect World
LP
71
user score
(111)
2PM - MUST
2PM
MUST
LP
80
critic score
(1)
66
user score
(14)
TWICE - Taste of Love
TWICE
Taste of Love
EP
74
critic score
(5)
73
user score
(326)
ITZY - GUESS WHO
ITZY
GUESS WHO
EP
68
critic score
(3)
55
user score
(198)
ITZY - Not Shy (English Ver.)
ITZY
Not Shy (English Ver.)
EP
56
user score
(15)
NiziU - Step and a step
NiziU
Step and a step
EP
54
user score
(5)
GOT7 - Breath of Love : Last Piece
GOT7
Breath of Love : Last Piece
LP
80
critic score
(1)
50
user score
(24)
TWICE - Eyes wide open
TWICE
Eyes wide open
LP
75
critic score
(2)
71
user score
(326)
Stray Kids - IN生
Stray Kids
IN生
Reissue
73
user score
(59)
ITZY - Not Shy
ITZY
Not Shy
EP
57
user score
(166)
NiziU - Make you happy
NiziU
Make you happy
EP
51
user score
(20)
Stray Kids - GO生
Stray Kids
GO生
LP
68
user score
(64)
TWICE - More & More
TWICE
More & More
EP
60
critic score
(1)
67
user score
(271)
Day6 - The Book of Us: The Demon
Day6
The Book of Us: The Demon
EP
71
user score
(55)
GOT7 - Dye
GOT7
Dye
EP
56
user score
(27)
Stray Kids - SKZ2020
Stray Kids
SKZ2020
Compilation
74
user score
(7)
ITZY - IT'z ME
ITZY
IT'z ME
EP
62
user score
(222)
TWICE - &TWICE -Repackage-
TWICE
&TWICE -Repackage-
Reissue
68
user score
(25)
NAYEON - Santa Tell Me
NAYEON
Santa Tell Me
Cover
100
user score
(1)
Stray Kids - Clé: Levanter
Stray Kids
Clé: Levanter
EP
72
user score
(36)
TWICE - &TWICE
TWICE
&TWICE
LP
72
user score
(97)
GOT7 - Call My Name
GOT7
Call My Name
EP
71
user score
(18)
Day6 - The Book of Us: Entropy
Day6
The Book of Us: Entropy
LP
77
user score
(37)
TWICE - Feel Special
TWICE
Feel Special
EP
79
user score
(403)
ITZY - IT'z ICY
ITZY
IT'z ICY
EP
64
user score
(121)
Day6 - The Book of Us: Gravity
Day6
The Book of Us: Gravity
EP
80
critic score
(1)
77
user score
(20)
Stray Kids - Clé 2: Yellow Wood
Stray Kids
Clé 2: Yellow Wood
EP
68
user score
(36)
GOT7 - Spinning Top
GOT7
Spinning Top
EP
64
user score
(18)
TWICE - FANCY YOU
TWICE
FANCY YOU
EP
80
critic score
(1)
76
user score
(314)
Stray Kids - Clé 1 : MIROH
Stray Kids
Clé 1 : MIROH
EP
72
user score
(60)
Yerin Baek - Our love is great
Yerin Baek
Our love is great
EP
81
user score
(38)
TWICE - The year of "YES"
TWICE
The year of "YES"
Reissue
71
user score
(24)
Day6 - Remenber Us : Youth Part 2
Day6
Remenber Us : Youth Part 2
EP
85
user score
(21)
GOT7 - Present: You & Me
GOT7
Present: You & Me
LP
67
user score
(7)
TWICE - YES or YES
TWICE
YES or YES
EP
68
user score
(113)
Stray Kids - I Am YOU
Stray Kids
I Am YOU
EP
73
user score
(33)
GOT7 - Present: You
GOT7
Present: You
LP
70
user score
(17)
TWICE - BDZ
TWICE
BDZ
LP
62
user score
(64)
Stray Kids - I Am WHO
Stray Kids
I Am WHO
EP
78
user score
(42)
TWICE - Summer Nights
TWICE
Summer Nights
Reissue
69
user score
(59)
TWICE - Likey (Kronos Remix)
TWICE
Likey (Kronos Remix)
Remix
100
user score
(2)
Day6 - Shoot Me : Youth Part 1
Day6
Shoot Me : Youth Part 1
EP
80
user score
(24)
Park Jimin - jiminxjamie
Park Jimin
jiminxjamie
EP
64
user score
(8)
TWICE - What is Love?
TWICE
What is Love?
EP
68
user score
(105)
Stray Kids - I Am NOT
Stray Kids
I Am NOT
EP
74
user score
(35)
GOT7 - Eyes On You
GOT7
Eyes On You
EP
67
user score
(13)
Stray Kids - Mixtape
Stray Kids
Mixtape
EP
72
user score
(35)
3RACHA - Horizon
3RACHA
Horizon
EP
86
user score
(3)
TWICE - Merry & Happy
TWICE
Merry & Happy
Reissue
70
user score
(37)
Day6 - Moonrise
Day6
Moonrise
LP
82
user score
(30)
TWICE - twicetagram
TWICE
twicetagram
LP
80
critic score
(1)
66
user score
(164)